Rọ mõm nhựa cho chó

13.000 

Rọ mõm nhựa cho chó 1-3kg – 20000

Rọ mõm nhựa cho chó 4-6kg – 26000

Rọ mõm nhựa cho chó 6-10kg  35000

Rọ mõm nhựa cho chó >10kg – 38000

Lưu ý: Giá sản phẩm có thể thay đổi theo từng thời điểm. Kết Bạn Zalo hoặc Gọi Hotline để xem thêm hình ảnh/video chi tiết.
Rọ mõm nhựa cho chó

13.000